Hernawati, D., & Jirana, J. (2018). Analisis Asam Lemak Bebas dan Kolesterol pada Minyak Kelapa Hasil Fermentasi. SAINTIFIK, 4(2), 194-199. https://doi.org/10.31605/saintifik.v4i2.215