(1)
Hernawati, D.; Jirana, J. Analisis Asam Lemak Bebas Dan Kolesterol Pada Minyak Kelapa Hasil Fermentasi. saintifik 2018, 4, 194-199.